Kdekdo z východních Čech zná Kladsko, ležící za obzorem východních hor, avšak až ke slezské metropoli Vratislavi pozornost většiny obyvatel našeho koutu země dohlédne málokdy. Přitom se jedná o mimořádné město, které bylo po několik staletí součástí Koruny české. Jaká překvapení účastníkům exkurze přinesly výstavné gotické cihelné chrámy a další památky na éru českou, habsburskou, pruskou a německou doplněné o živou polskou současnost! Vratislav se nám představila jako skutečné evropské hlavní město kultury roku 2016.

Zájezd do Vratislavi 10.12.2016
Zájezd do Vratislavi 10.12.2016