Obec Vlkov spolu s Českým svazem ochránců přírody ve Smiřicích uskutečnila v sobotu 17. listopadu 2018 druhou etapu výsadby historických odrůd stromů.

Cílem bylo doplnit jabloňovou alej lemující silnici k Vachkovu mostku, jejíž obnova začala právě před rokem. Vysazeno bylo 15 stromků, které ze štěpů naší aleje předpěstovali odborníci z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského v Holovousích.