Sedmnáctý listopad 2017 jsme ve Vlkově oslavili obnovou historické aleje k Vachkovu mostku. Brigádně jsme pod odborným vedením členů Českého svazu ochránců přírody ze Smiřic vsadili třicet dva stromků, které pro nás připravil Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský v Holovousích z roubů původních a již dožívajících odrůd jabloní Strýmka a Studničné.

Obnovu aleje pojímáme jako pilotní projekt, který může být prvním krokem k dalším potřebným akcím, mezi něž počítáme doplnění aleje k Baliharům i náročnější výsadbu stromořadí podél polní cesty spojující Vlkov s Rasoškami a zprůchodnění historické spojnice do Smiřic. Ať se u nás stromky dobře zabydlí!    

 

Výsadba aleje k Vachkovu mostku 17.11.2017
Výsadba aleje k Vachkovu mostku 17.11.2017
Výsadba aleje k Vachkovu mostku 17.11.2017
Výsadba aleje k Vachkovu mostku 17.11.2017
Výsadba aleje k Vachkovu mostku 17.11.2017
Výsadba aleje k Vachkovu mostku 17.11.2017
Výsadba aleje k Vachkovu mostku 17.11.2017
Výsadba aleje k Vachkovu mostku 17.11.2017
Výsadba aleje k Vachkovu mostku 17.11.2017
Výsadba aleje k Vachkovu mostku 17.11.2017
Výsadba aleje k Vachkovu mostku 17.11.2017
Výsadba aleje k Vachkovu mostku 17.11.2017
Výsadba aleje k Vachkovu mostku 17.11.2017