Nedělní odpoledne 21. října 2018 strávili všichni malí piloti a vzduchoplavci (a jejich rodičkovský doprovod) na louce na Švamberku, kde se zúčastnili podzimního vlkovského pouštění draků.