Vlkov vysadil Lípu svobody

Obec Vlkov se zapojila do celonárodní kampaně a k připomínce a oslavě stého výročí vzniku Československa vysadila svoji Lípu svobody. Vlkovský národní strom se stal jedním z více než tisíce, které byly vysazeny přímo v naší zemi či krajanskými komunitami v zahraničí.

Přes krajně nevlídné počasí se 28. října 2018 shromáždili početní občané, aby si připomenuli jedinečné výročí naší novodobé státnosti. Obřad zahájilo zvonění za Vlkov, Vlkovany a českou zem na návsi. Následoval pietní akt u pomníku obětem světových válek, jímž přítomní uctili památku dvaadvaceti vlkovských padlých.

S národními vlaječkami a odznaky s heslem “nezapomínejme na své kořeny” se následně průvod přítomných za tónů Smetanovy předehry D dur “Revoluční” vydal k místu výsadby lípy. O její uvedení do života se postarali představitelé obce podílející se na její správě od 90. let 20. století a zástupci občanských sdružení a spolků. Nové památné místo obce doplňuje kamenný pomník s nápisem připomínajícím smysl výsadby - ideu svobody a státnosti. Na historické hodnoty, k nimž se může obracet i současná česká společnost, symbolicky odkázalo rozptýlení prsti z místa upálení českého církevního reformátora Mistra Jana Husa, kterou obec získala přímo v Kostnici v roce 2015 při 600. výročí kazatelovy mučednické smrti.  

Kéž vlkovská Lípa svobody sílí, roste do krásy a po dlouhá léta zvěstuje hrdost Vlkovských na českou zem a vlastní stát!