Vlkov vysadil Lípu svobody

Obec Vlkov se zapojila do celonárodní kampaně a k připomínce a oslavě stého výročí vzniku Československa vysadila svoji Lípu svobody. Vlkovský národní strom se stal jedním z více než tisíce, které byly vysazeny přímo v naší zemi či krajanskými komunitami v zahraničí.

Přes krajně nevlídné počasí se 28. října 2018 shromáždili početní občané, aby si připomenuli jedinečné výročí naší novodobé státnosti. Obřad zahájilo zvonění za Vlkov, Vlkovany a českou zem na návsi. Následoval pietní akt u pomníku obětem světových válek, jímž přítomní uctili památku dvaadvaceti vlkovských padlých.

S národními vlaječkami a odznaky s heslem “nezapomínejme na své kořeny” se následně průvod přítomných za tónů Smetanovy předehry D dur “Revoluční” vydal k místu výsadby lípy. O její uvedení do života se postarali představitelé obce podílející se na její správě od 90. let 20. století a zástupci občanských sdružení a spolků. Nové památné místo obce doplňuje kamenný pomník s nápisem připomínajícím smysl výsadby - ideu svobody a státnosti. Na historické hodnoty, k nimž se může obracet i současná česká společnost, symbolicky odkázalo rozptýlení prsti z místa upálení českého církevního reformátora Mistra Jana Husa, kterou obec získala přímo v Kostnici v roce 2015 při 600. výročí kazatelovy mučednické smrti.  

Kéž vlkovská Lípa svobody sílí, roste do krásy a po dlouhá léta zvěstuje hrdost Vlkovských na českou zem a vlastní stát!     

Slavnostní výsadba Lípy svobody 28.10.2018
Slavnostní výsadba Lípy svobody 28.10.2018
Slavnostní výsadba Lípy svobody 28.10.2018
Slavnostní výsadba Lípy svobody 28.10.2018
Slavnostní výsadba Lípy svobody 28.10.2018
Slavnostní výsadba Lípy svobody 28.10.2018
Slavnostní výsadba Lípy svobody 28.10.2018
Slavnostní výsadba Lípy svobody 28.10.2018
Slavnostní výsadba Lípy svobody 28.10.2018
Slavnostní výsadba Lípy svobody 28.10.2018
Slavnostní výsadba Lípy svobody 28.10.2018