Královéhradecký kraj poskytl v roce 2023 Obci Vlkov na základě její žádosti investiční dotaci na na rozšíření zpevněné plochy Obecního úřadu včetně komplexních úprav veřejného prostranství ve výši 922 000 Kč v rámci programu "Program obnovy venkova".