V termínu od 1.7. do 1.9.2023 dojde na lince 112 ke drobným změnám časových poloh u vybraných spojů. Ve školním roce bylo se stavbou, která provádí rekonstrukci komunikace mezi Libřicemi a Novým Plesem, domluveno, že autobusy ve školním roce projedou do 7:30 a poté opět od 13 do 17 hodin. O letních prázdninách budou přes Vlkov odkloněny všechny spoje, proto dochází ke drobným změnám v časech odjezdů z jednotlivých zastávek.