Královéhradecký kraj předkládá obcím a cestujícím k připomínkování návrh železničního jízdního řádu pro rok 2024 pro tratě v Královéhradeckém kraji.

Návrh sestavila Správa železnic na základě požadavků jednotlivých dopravců a objednatelů dopravy. Objednatelem regionálních vlaků (osobní a spěšné vlaky) je přímo Královéhradecký kraj, objednatelem dálkových vlaků (rychlíky) je Ministerstvo dopravy.

Odkaz na návrh jízdního řádu na web Královéhradeckého kraje: https://www.dopravakhk.cz/clanky-navrh-zeleznicniho-jizdniho-radu-pro-ro...