Obec Vlkov informuje občany a obyvatele o konání veřejného představení podnikatelského záměru společnosti BEAS, a.s., dotýkajícího se území naší obce. 

Ve čtvrtek 15. června 2023 od 17.30 hodin pořádá v sokolovně ve Vlkově společnost BEAS představení projektu fotovoltaické elektrárny, kterou zamýšlí vybudovat na zemědělských plochách v prostoru mezi obcemi Vlkov, Rasošky a Nový Ples. 

Přítomní budou mít možnost seznámit se s navrhovaným řešením a vést se zástupci společnosti diskusi.