Vážení spoluobčané,

opětovně vás nabádáme k aktivní zvýšené pozornosti z důvodu znovu se opakujících krádeží v naší obci. V případě výskytu podezřelých osob kontaktujte neprodleně Policii České republiky.