Vážení spoluobčané, obracíme se na Vás s naléhavou informací – respektive prosbou o vaši zvýšenou pozornost ohledně pohybu nežádoucích osob v naší obci.

V průběhu minulých dnů došlo u některých z vás k odcizení věcí.

Nabádáme Vás proto ke zvýšené pozornosti a opatrnosti a v případě potřeby, nebo podezření prosím volejte Polici ČR.