Obec Vlkov nezůstává stranou a sleduje trendy v oblasti hospodaření se srážkovou vodou. Po zkušenostech s několika posledními roky nebývalého sucha se proto rozhodla vytvořit záložní rezervoár užitkové vody, který by mohl být používán pro potřebu obce, např. při péči o zeleň nebo při cvičení a případných zásazích hasičů. Příznivá konstelace k uskutečnění tohoto záměru se naskytla díky velké ploše střechy sokolovny a přilehlému zadnímu pozemku, jež zůstával bez využití. Během měsíce června byly provedeny stavební práce, jejichž výsledkem je účinný systém jímání dešťové vody, jež naprší na střechu sokolovny, a jejího odvádění do nádrží usazených pod úrovní povrchu. Na pozemku za sokolovnou byly do země usazeny celkem tři nádrže, z nichž každá má objem 9,5 metrů krychlových. V případě potřeby lze z nich čerpat vodu v prostoru proluky u obecního úřadu a hospůdky, do kterého může zajet obecní technika. Jelikož nedávno zakoupený obecní traktor disponuje příslušenstvím k provádění zálivky, získává Vlkov výbornou výbavu pro zajištění užitkové vody ke stromové i květinové výsadbě a případně též pro další účely. Zařízení k jímání srážkových vod vybudovala obec Vlkov z vlastních rozpočtových prostředků. 

Odkaz na fotogalerii

Fotogalerie: 
Dešťová voda poslouží obci
Dešťová voda poslouží obci
Dešťová voda poslouží obci
Dešťová voda poslouží obci