Vzhledem k nadcházejícím jarním pracem upozorňujeme občany, že pro ukládání biologického odpadu je v obci vyhrazen prostor na hřišti za rybníkem, kde jsou vyhrazené a označené plochy zvlášť pro ukládání biologického odpadu a zvlášť pro odkládání větví a klestí. Tímto prosíme o dodržování těchto pravidel, neboť prostředí naší obce záleží jenom na nás samých.