Obec Vlkov uspěla s žádostí o finanční podporu z Integrovaného regionálního operačního programu „MAS Mezi Úpou a Metují – IROP – Bezpečná doprava III.“ Cílem připraveného projektu je zabezpečit a zvýšit bezpečnou pěší komunikaci v jádru obce prostřednictvím rekonstrukce páteřního chodníku propojujícího objekty občanské vybavenosti, soukromá obydlí obyvatel a autobusovou zastávku.

Podaná žádost splnila podmínky věcného hodnocení a Obec Vlkov získala na uskutečnění svého záměru finanční podporu z prostředků Evropské unie ve výši 1 425 000 Kč. Celkové náklady projektu představují 1 830 778, 24 Kč a obec se na nich bude ze svého rozpočtu podílet částkou 405 778, 24 Kč.

V následujících měsících obec přistoupí k realizační fázi, tedy k již dlouho potřebné rekonstrukci přibližně dvou třetin ústředního chodníku v délce 350 metrů od autobusové zastávky směrem k obecnímu úřadu. Současný stav chodníku odpovídá jeho stáří a rozsahu pravidelné údržby, rekonstrukce proto především odstraní deformace a propady betonové dlažby a zahradních obrubníků. Samozřejmostí je bezbariérové stavební řešení.     

Obec Vlkov aktuálně připravuje výběrové řízení na zhotovitele stavby. Harmonogram projektu předpokládá ukončení prací do 30. září 2021. Obec očekává, že tato akce přispěje k pohodlnému a bezpečnému pohybu občanů po hlavní pěší komunikaci a pozdvihne estetickou úroveň veřejného prostoru v centrální části Vlkova.