Královéhradecký kraj poskytl Obci Vlkov v roce 2020 neinvestiční dotaci na podporu místní prodejny potravin a smíšeného zboží pana Petra Hynka ve výši 50 000 Kč v rámci programu Podpora provozu prodejen na venkově. Stalo se tak na základě žádosti Obce Vlkov, která sama na stejný účel přispěla 50 000 Kč. Smyslem této aktivity je zachovat v naší komunitě prodejnu jako základní pilíř občanské vybavenosti.