Obec Vlkov připravila projekt „Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Vlkov – chodník podél silnice III/2997“ a podává žádost o jeho finanční podporu z Integrovaného regionálního operačního programu „MAS Mezi Úpou a Metují – IROP – Bezpečná doprava III“.  Cílem projektu je zabezpečit a zvýšit bezpečnou pěší komunikaci v jádru obce prostřednictvím rekonstrukce páteřního chodníku propojujícího objekty občanské vybavenosti, soukromá obydlí obyvatel a autobusovou zastávku.