Vážení občané,

dovolujeme si Vás upozornit, že od 10.10.2019 je prostor kontejnerů na tříděný odpad naproti obchodu ve Vlkově monitorován kamerovým systémem z důvodu ochrany obecního majetku a předcházení nevhodnému odkládání komunálního odpadu ke kontejnerům.

Obec Vlkov