Upozorňujeme občany na dodržování zákazu vyvážení odpadu do polních cest pod pokutou 10 000 Kč.
Žádáme občany o dodržování nočního klidu.
Upozorňujeme majitele psů na zákaz volného pobíhání psů po obci.