Kategorie: 
Ostatní dokumenty
Svěšeno dne: 
Neděle, Prosinec 31, 2023
Vyvěšeno dne: 
Pondělí, Květen 16, 2022

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových idnformuje o nemovitostech, jejichž vlastníci nejsou dostatečně označeni v katastru nemovitostí v k. ú. Vlkov u Jaroměře.