Kategorie: 
Ostatní dokumenty
Svěšeno dne: 
Středa, Květen 12, 2021
Vyvěšeno dne: 
Čtvrtek, Únor 18, 2021

Sčítání lidu domů a bytů 2021 začíná 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021 má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu https://www.scitani.cz/ nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář na kontaktních místech na vybraných pobočkách České pošty.

Podrobné informace naleznete v příloze.