V zájmu zabezpečení péče o občany vyžadující speciální sociální služby uzavřela Obec Vlkov smlouvu s pečovatelskou službou Obecný zájem, z. ú. Smiřice. Na tuto společnost se mohou obrátit všichni vlkovští zájemci o pečovatelské a odlehčovací služby. Bližší informace na webových stránkách pečovatelské služby http://www.pssmirice.wbs.cz/.