Ve dnech 12. – 14. dubna 2024 bude v obci Vlkov za autobusovou zastávkou přistaven KONTEJNER NA KOMUNÁLNÍ ODPAD.
Kontejner mohou využít pouze občané obce Vlkov a je určen POUZE na komunální odpad. Do kontejneru NEPATŘÍ nebezpečný odpad, pneumatiky ani bioodpad. Větve a ostatní bioodpad je možné odkládat odděleně na hřišti.
 

Mobilní aplikace - notifikace: 
nezasílat notifikaci
Zobrazení v newsletteru: 
ne