Upozorňujeme občany, že na základě novely zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, z 1.1.2021, přechází na obce od 1.1.2022 povinnost vybírat úhradu za komunální odpady dle nové legislativy.

V současné době bude svozová firma Marius Pedersen zasílat občanům výpovědi stávajících smluv k 31.12.2021.

Poplatky za komunální odpad bude od ledna 2022 vybírat Obec Vlkov. Další informace budou zveřejněny po schválení systému odpadového hospodaření obce a nové obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za komunální odpad.

Mobilní aplikace - notifikace: 
nezasílat notifikaci
Zobrazení v newsletteru: 
ano