Ve dnech 24.-26.9.2021 bude v obci Vlkov za autobusovou zastávkou přistaven kontejner na komunální odpad. Kontejner mohou využít pouze občané obce Vlkov a je určen pouze na komunální odpad. 

Do kontejneru nepatří nebezpečný odpad, bioodpad ani stavební suť. Větve a ostatní bioodpad je možné odkládat odděleně na hřišti.

Mobilní aplikace - notifikace: 
nezasílat notifikaci
Zobrazení v newsletteru: 
ne