Ve dnech 4. 4. – 5. 4. 2020 bude v obci Vlkov za autobusovou zastávkou přistaven KONTEJNER NA KOMUNÁLNÍ ODPAD. Kontejner mohou využít pouze občané obce Vlkov a je určen POUZE na komunální odpad.

Do kontejneru nepatří nebezpečný odpad, bioodpad ani stavební suť. Větve a ostatní bioodpad je možné odkládat odděleně na hřišti.

Mobilní aplikace - notifikace: 
nezasílat notifikaci
Zobrazení v newsletteru: 
ano