Ve dnech 5. 4. – 7. 4. 2019 bude v obci Vlkov za autobusovou zastávkou přistaven KONTEJNER  NA KOMUNÁLNÍ ODPAD. Kontejner mohou využít pouze občané obce Vlkov a je určen POUZE na komunální odpad. Do kontejneru nepatří pneumatiky, nebezpečný odpad ani bioodpad.  Větve a ostatní bioodpad je možné odkládat odděleně na hřišti.