Ve dnech 27. – 30. září 2018 bude v obci Vlkov za autobusovou zastávkou přistaven KONTEJNER NA KOMUNÁLNÍ ODPAD.
Kontejner mohou využít pouze občané obce Vlkov a je určen POUZE na komunální odpad.
Do kontejneru NEPATŘÍ nebezpečný odpad, pneumatiky ani bioodpad.     
Větve a ostatní bioodpad je možné odkládat odděleně na hřišti.