Poplatky ze psů na rok 2022 ve výši 50 Kč za psa (100 Kč za druhého a každého dalšího psa) se platí ze psů starších 3 měsíců do konce března 2022

•    v hotovosti na Obecním úřadu ve Vlkově 
•    nebo bezhotovostně bankovním převodem na účet Obce Vlkov č. ú. 12629551/0100, VS: popisné číslo, zpráva pro příjemce: pes 2022 + jméno plátce

Pro osvobození od poplatku je držitel psa povinen prokázat se průkazem ZTP nebo ZTP/P.