Domov sv. Josefa v Žirči upřímně  děkuje všem, kteří přispěli do letošní Tříkrálové sbírky. Ve Vlkově se vybralo 7 925 Kč.

Výtěžek sbírky bude použit na revitalizaci zahrady pro klienty odlehčovací služby v Domově sv. Josefa v Žirči.