V katastrálním území Vlkov u Jaroměře proběhla v roce 2020 revize katastru. Vlastník nemovitých věcí je povinen za nemovité věci dotčené provedenou revizí katastru, při které došlo k rozhodným změnám pro vyměření daně z nemovitých věcí (změna výměry nebo druhu pozemku) na zdaňovací období 2021, podat řádné nebo dílčí daňové přiznání. Kontakt na FÚ Náchod: tel. 491418360.