Vážení občané,

dovolujeme si Vás informovat o dopravních opatřeních, ke kterým dochází od 14.4.2020 z důvodu uzavírky ve Smiřicích:
Autobusy linky IREDO 311 pojedou ve směru od Hradce Králové ze Smržova nejprve do Vlkova a odtud pokračují do Smiřic (kde se otočí, znovu obslouží Vlkov a pokračují do Jaroměře). Ve směru od Jaroměře autobusy nejprve odbočí na objízdnou trasu, zastaví na nástupišti č.4, pokračují do Smiřic, odtud se vrátí do Vlkova na nástupiště č.2 (standardní zastávka směr HK) a pokračují dále po své trase.
Autobusové spoje linky IREDO 311 tak ve Vlkově po dobu uzavírky průtahu Smiřic budou zastavovat 2x. 

Orientační plánek jednotlivých stanovišť je uveden v příloze, na IDOSu bude číselně rozlišeno, na kterém stanovišti autobus staví. 

Stačí sledovat pravidlo: kdo chce do Smiřic, podívá se v jízdním řádu, zda jede autobus od Jaroměře nebo od Hradce Králové. Pokud jede od Jaroměře, jede ze stanoviště č.4, pokud od Hradce Králové, jede z nástupiště č.1. 
Sudé číslo nástupiště jede na Hradec Králové, liché číslo nástupiště jede do Jaroměře.
Kdo cestuje do Hradce Králové, nastupuje na stávající stálé autobusové zastávce, kdo chce do Jaroměře, nastupuje u parkoviště u křižovatky (silnice z Černožic)

Stanoviště č.1 – staví autobusy od Hradce Králové před cestou do Smiřic
Stanoviště č.2 – staví autobusy, které již přijely ze Smiřic a jedou do Hradce Králové, popřípadě autobusy, které přes Smiřice nejedou
Stanoviště č.3 – staví autobusy ve směru do Jaroměře, kde již obsloužily Smiřice, popřípadě které ve Vlkově začínají (po ukončení koronavirových opatření spoj v 5:13 směr Josefov)
Stanoviště č.4 – staví autobusy od Jaroměře ve směru do Smiřic

Informace pro cestující budou zveřejněny na webových stránkách krajského úřadu Královéhradeckého kraje a také na facebookovém profilu veřejná doprava královéhradeckého kraje: https://www.facebook.com/dopravakhk/?epa=SEARCH_BOX

Dočasné zrušení několika spojů (ranní spoj směr Josefov, brzký dopolední spoj směr Hradec Králové, sobotní ráno) z důvodu vyhlášeného nouzového stavu zůstává zachováno do doby uvolňování pohybu.