Poplatek ze psů na rok 2020 ve výši 50 Kč za psa (100 Kč druhý a každý další pes) se platí ze psů starších 3 měsíců do konce března 2020

  • v hotovosti na Obecním úřadu ve Vlkově
  • nebo bezhotovostně bankovním převodem na účet Obce Vlkov č. ú. 12629551/0100, VS: popisné číslo, zpráva pro příjemce: pes 2020 + jméno plátce

Pro osvobození od poplatku je držitel psa povinen prokázat se průkazem ZTP nebo ZTP/P.