Vážení občané,

v souvislosti s déletrvajícími závadami na veřejném osvětlení v částech obce Švamberk a Černožická ulice informujeme:

• příčina opakované poruchovosti v místní části Švamberk je průběžně diagnostikována a odstraňována odbornou firmou. Trvalé odstranění závady vyžaduje přesnou lokalizaci místa, pravděpodobně poškozeného přívodního kabelu a návazné výkopové práce. Toto bude provedeno v nejbližším možném termínu, který bude mít certifikovaný dodavatel k dispozici.

• porucha v ulici Černožická souvisí také s poškozeným kabelem a je dále způsobena již nevyhovujícím technickým stavem vlastních svítidel, která budou postupně nahrazována za nová. Jejich celková obnova musí být dále připravena nejen technicky, ale i z pohledu právních a finančních náležitostí. Provizorní zprovoznění je řešeno ve spolupráci s odbornou firmou.   

V obou případech obec usiluje o maximální urychlení obnovy funkčnosti obou částí veřejného osvětlení.

Děkujeme za pochopení.

Obec Vlkov