Od počátku května 2019 reprezentuje Vlkov slavnostní provedení obecních atributů. Znak a vlajka byly Vlkovu uděleny předsedkyní Poslanecké sněmovny již v roce 2013, dosud však chybělo jejich ztvárnění, které by obec důstojně představovalo při svátečních chvílích. Péčí společnosti Velebný&Fam se nyní obci dostalo řemeslně výsostně zpracovaných symbolů, které ještě doplňují drobnější propagační předměty.  

Jedná se o ručně vyšívanou vlajku a závěsný vyšívaný znak. Vlajka bude sloužit zejména při slavnostních aktech obce a v mezidobí bude spolu se znakem zdobit kancelář Obecního úřadu. Připomeňme si, že symboly Vlkova náleží do tzv. skupiny mluvících znamení, neboť hlavní heraldickou figurou znaku, jež je opakována i na vlajce, je černý kráčející vlk. Zlaté lipové listy pak odkazují ke třem rovinám charakteristik obce, a to k tradičním přírodním dominantám návsi, k zemědělskému charakteru Vlkova a samozřejmě k jeho vlasteneckému povědomí.   

Těšíme se, že se za doprovodu nově provedených symbolů budeme společně setkávat při mnoha šťastných událostech naší obce.       

Fotogalerie: 
Zobrazení v newsletteru: 
ne