Obec Vlkov přivítala 5. února 2019 hejtmana Královéhradeckého kraje Jiřího Štěpána. Vedení obce hejtmana pozvalo k pracovní návštěvě, jejímž smyslem bylo společně pojednat o možnostech rozvoje naší vesnice. Při přibližně dvouhodinovém setkání s hejtmanem hovořili starosta Jaroslav Veverka a místostarosta Ondřej Tikovský o úkolech, které před Vlkovem stojí. Jednání tak bylo věnováno otázkám zachování nezbytné občanské vybavenosti, nevyhnutelným investicím do infrastruktury, péči o životní prostřední i spolkovému životu. Ve všech uvedených oblastech chceme pozorně sledovat strategii Královéhradeckého kraje a zapojit se do aktivit, jimiž kraj život na venkově podporuje. Hejtman Štěpán si rovněž prohlédl naše hlavní veřejná místa - sokolovnu, školu s historickou třídou a s knihovnou a již částečně revitalizovanou náves s nynější hasičskou zbrojnicí. Procházka obcí dále hejtmana Jiřího Štěpána zavedla i k novým objektům z nedávných let – autobusové zastávce a hospodě U Legionáře. Vedení obce si ze setkání s prvním mužem kraje odneslo řadu doporučení a poznatků, které bude ve spolupráci se zastupiteli a občany dále rozvíjet.  

 

Fotogalerie: 
Zobrazení v newsletteru: 
ne