HROMADNÉ OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ se uskuteční dne 23. října 2018 od 16.50 do 17.20 hod. u autobusové zastávky ve Vlkově.
Očkuje MVDr. Čermáková z Jaroměře.
Vakcinace je ze zákona povinná, týká se psů starších tří měsíců a bude prováděna za úplatu. Očkovací průkaz přineste s sebou.
Cena: očkování proti vzteklině 150 Kč, kombinované očkování 300 Kč.