Mobilní svoz nebezpečného odpadu pro občany Vlkova se uskuteční v sobotu 1.9.2018 od 12:50 do 13:20 h u obecního úřadu.

Seznam vybíraných nebezpečných odpadů je uveden v příloze.